Skape møteplasser for næringslivet

Idrettsarrangementene våre skal også være møteplasser for nasjonalt- og internasjonalt næringsliv. Her kobler vi næringslivsaktører på tvers av landegrenser, og bidrar til å utvikle gunstige samarbeidsavtaler for alle involverte parter.