Scandsports

Idretten er global og konkurranseutsatt. Idrettens ledere må forstå markedet og ha tilgang på global kompetanse og nettverk for å kunne prestere på øverste nivå. Vår visjon er å levere rådgivningstjenester som hjelper ledere og organisasjoner innen idretten med å nå sine mål, både sportslige og kommersielt.

Menneskene

Våre ansatte har lang erfaring fra idretten. Vi har et unikt nettverk som spenner seg fra bredde- og toppidretten, både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig jobber vi tett med næringslivet og næringslivstopper, og bringer idretten og næringslivet tettere sammen. Med det skaper vi nye arenaer hvor idretten kan utfordres og vokse.

Bjørn Takle Friis

Managing partner

+47 901 64 138
btf@scandsports.com

Sjur Mørk

Partner

+47 970 28 625
sm@scandsports.com

Merete Prestkvern

Prosjektleder

+47 901 15 393
mp@scandsports.com

Inge Andersen

Partner

+47 901 22 833
inge.andersen@scandsports.com

Steinar Nilsen

Partner

sn@scandsports.com

Mathias Høgmo

Rådgiver

+47 951 56 322
mh@scandsports.com