Scandsports

Idretten er global og konkurransedrevet. Nettverk, markedsforståelse og global kompetanse er forutsetninger for å lykkes. Vår visjon er å forene idrett og næringsliv, etablere møteplasser og levere rådgivningstjenester som hjelper ledere og organisasjoner med å nå sine mål, både sportslig og kommersielt.

Menneskene

Våre ansatte har lang erfaring fra idrett, arrangement og næringsliv. Vi har et unikt nettverk innen bredde- og toppidrett, både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig jobber vi tett med næringslivet og beslutningstakere, og bringer idretten og næringslivet tettere sammen. Med det skaper vi nye arenaer hvor idretten kan utfordres og vokse.

Bjørn Takle Friis

Managing partner

+47 901 64 138
btf@scandsports.com

Sjur Mørk

Partner

+47 970 28 625
sm@scandsports.com

Merete Prestkvern

Prosjektleder

+47 901 15 393
mp@scandsports.com

Inge Andersen

Partner

+47 901 22 833
inge.andersen@scandsports.com

Magnus S. Rønningen

Partner

+47 905 02 031
msr@scandsports.com

Mathias D. Høgmo

Rådgiver

+47 951 56 322
mh@scandsports.com