Kontakt

Om oss

Vår visjon

Idretten er global og konkurranseutsatt. Idrettens ledere må forstå markedet og ha tilgang på global kompetanse og nettverk for å kunne prestere på øverste nivå. Vår visjon er å levere rådgivningstjenester som hjelper ledere og organisasjoner innen idretten med å nå sine mål, både sportslige og kommersielt.

Våre ansatte

Våre ansatte har lang erfaring fra idretten. Vi har et unikt nettverk som spenner seg fra bredde- og toppidretten, både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig jobber vi tett med næringslivet og næringslivstopper, og bringer idretten og næringslivet tettere sammen. Med det skaper vi nye arenaer hvor idretten kan utfordres og vokse.

Ketil Lindseth

CEO & Partner

+47 419 00 286

kl@scandsports.com

Steinar Nilsen

Partner

sn@scandsports.com

Sjur Mørk

Partner

+47 970 28 625

sm@scandsports.com

Inge Andersen

Partner

+47 901 22 833

inge.andersen@scandsports.com

Bjørn Takle Friis

Partner

+47 901 64 138

btf@scandsports.com

Navreet Kaur

COO

+47 932 00 821

nk@scandsports.com

Mathias Høgmo

Rådgiver

+47 951 56 322

mh@scandsports.com

Merete Prestkvern

Prosjektleder

+47 901 15 393

mp@scandsports.com

Våre partnere

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere dine behov.

Kontakt en rådgiver